Alt-Azimuth (Dobsonian)

From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı

Alt-Azimuth kundak, altitude (yükseklik) ve azimuth (Kuzey yönünden baslayarak yapılan açı) doğrultusunda dönebilen bir kundaktır. Yapılması Alman ekvatoryal kurguya göre daha kolaydır ve daha hafiftir. Yalnız gökyüzündeki cisimler bir yay çizerek hareket ediyor göründüğünden, Alt-Azimuth kundak ile tek bir eksende çevrimle takip edilemezler. Bu da uzun süre gözlem ya da fotograf çekimi gerektiğinde bir ekvatoryal platform ya da iki eksenli takip motoru kullanımını gerektirir.geri