Alt-Azimuth (Dobsonian)

From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı

Alt-Azimuth kurgu, altitude (yükseklik) ve azimuth (Kuzey yönünden baslayarak yapılan açı) dogrultusunda dönebilen bir kurgudur. Yapılması Alman ekvatoryal kurguya göre daha kolaydır ve daha hafiftir. Yalnız gökyüzündeki cisimler bir yay çizerek hareket ediyor göründüğünden, Alt-Azimuth kurgu ile tek bir eksende çevrimle takip edilemezler. Bu da uzun süre gözlem ya da fotograf çekimi gerektiğinde ekvatoryal bir platform ya da iki eksenli takip motoru kullanımını gerektirir.geri